Schenk- en erfbelasting 2020

In de Successiewet is geregeld welke belasting u betaalt over een erfenis en over een schenking. Dit wordt ook wel erfbelasting en schenkbelasting genoemd. Voor zover een erfenis of schenking binnen de vrijstelling valt, is die onbelast. Hieronder ziet u schematisch welke tarieven en vrijstellingen er gelden.


Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2020

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
tot € 126.723 10%  18%  30%
vanaf € 126.723 20%  36%  40%

 

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners € 661.328
Kinderen en kleinkinderen € 20.946
Zieke en gehandicapte kinderen € 62.830
Ouders € 49.603
Overige verkrijgers € 2.208

 

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen € 5.515
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 26.457

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, voor studie )

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig voor eigen woning)

€ 55.114 

103.643

Overige verkrijgers 

€ 2.208


Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw onderneming is tot een bedrag van € 1.102.209 vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_wijzigen_of_beeindigen/u_draagt_uw_onderneming_over/u_draagt_uw_onderneming_over


Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.