Woning kopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download PDF


Levenstestament

Wie geeft u het vertrouwen als u niet meer uw eigen belangen kunt behartigen?

Download PDF


Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Wilt u zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld? Lees hierin hoe u dat doet en hoe de notaris u daarbij kan helpen.

Download PDF


Woning verkopen

Alles over uw rechten en plichten als u een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download PDF


Waar zeg ik ja tegen?

Taken en ver-antwoordelijk-heden van de gevolmachtigde bij een levenstestament.

Download PDF


Een erfenis, wat nu?

Alles over het wel of niet aanvaarden en het afwikkelen van een erfenis.

Download PDF


Erf- en schenkbelasting

Welke tarieven en vrijstellingen gelden er dit jaar voor erven en schenken?

Kijk hier voor de actuele tarieven en vrijstellingen.


Samen verder

Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen.

Download PDF


Checklist levens-testament

Welke keuzes kunt u nu maken voor straks? Met deze checklist kunt u het gesprek met de notaris voor-bereiden.

Donwload PDF


Wat moet ik regelen na mijn overlijden?

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste.

Download PDF