Nieuwsitems

Corona

16 maart, 2020

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

  • Bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven medewerkers thuis.
  • Ons kantoor is telefonisch en per email bereikbaar.
  • De afspraken om akten te tekenen gaan vooralsnog door.
  • Wij verzoeken u vriendelijk om geen familie/vrienden mee te nemen naar de afspraak. Wij schudden uiteraard geen handen en houden afstand. Wij zullen geen koffie of thee schenken.
  • Als u een afspraak met ons heeft, maar verkouden bent, verzoeken wij u de afspraak te verzetten.
  • Besprekingen vinden slechts telefonisch plaats.
  • Wij verzoeken u vriendelijk om niet zonder afspraak naar kantoor te komen, maar om uw vragen telefonisch of per mail te stellen.
  • Wij vragen verkopers om bij volmacht te tekenen (wij verstrekken de volmacht kosteloos) en wij verzoeken makelaars en tussenpersonen om niet mee naar kantoor te komen bij een overdracht of hypotheekakte.

Gescheiden en jonge kinderen? Maak een echtscheidingstestament!

5 maart, 2020

Als u gescheiden bent en u heeft samen met uw ex-partner één of meer kinderen, dan zijn uw kinderen na de scheiding in principe uw enige erfgenamen. Maar let op: als uw kinderen nog minderjarig zijn, dan worden zij bij de afwikkeling van uw nalatenschap vertegenwoordigd door uw ex-partner. Dat betekent onder meer dat uw ex-partner toegang krijgt tot uw woning en tot uw persoonlijke spullen, en dat uw ex-partner uw nalatenschap namens uw kinderen zal beheren totdat de kinderen 18 jaar zijn.

Ex-partners die dit niet willen, die kunnen een zogenaamd ‘echtscheidingstestament’ maken. Daarin kunnen zij executeur benoemen die de nalatenschap afwikkelt en een bewindvoerder die de erfenis voor de kinderen beheert totdat zij (minimaal) meerderjarig zijn. Het bewind kan ook wat langer worden ingesteld, bijvoorbeeld tot 23 jaar, zodat kinderen niet meteen als zij 18 jaar worden, de erfenis kunnen verbrassen. De executeur en bewindvoerder kunnen dezelfde persoon zijn, bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend.

Uw ex-partner heeft op grond van de wet het ‘ouderlijk vruchtgenot’ over het vermogen van diens minderjarige kinderen Dat is recht van een ouder, om het rendement van het vermogen van het kind te genieten. Denk daarbij aan het recht om in de woning van een kind te wonen en om de rente van het spaargeld te nemen. Indien u niet wilt dat uw ex-partner deze rechten krijgt, dan is het van belang om dit recht op ouderlijk vruchtgenot bij testament aan uw ex-partner te ontnemen.

Indien uw kind van u heeft geërfd en daarna zelf ook overlijdt, dan zou uw erfenis via uw kind bij uw ex-partner terecht kunnen komen. Uw ex-partner is immers erfgenaam van het kind.

Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie dat uw kind en u samen een dodelijk auto-ongeval krijgen, als gevolg waarvan u eerst komt te overlijden en uw kind kort daarna. Voor die situatie zou u in uw testament een zogenaamde ‘tweetrapsmaking’ kunnen opnemen. Daarin bepaalt u dat wat er bij het overlijden van uw kind nog resteert van uw erfenis, bij het overlijden van het kind zal vererven naar de door u aan te wijzen personen. Dit kunnen uw andere kinderen zijn of uw eigen familieleden.

Wilt u meer weten over een echtscheidingstestament? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Wij informeren u graag!

Zukke Zorgen

23 januari, 2020

Op 5 februari a.s. ben ik tussen 19.00 en 21.00 uur te gast in het Radioprogramma Zukke Zorgen (L.O.V.E. Radio) om u bij te praten over het nut van een levenstestament, een testament en schenken. Graag tot dan! Liesbeth Verhagen