Nieuwsitems

De nieuwe regels overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 (in het kort)

4 december, 2020
  1. Verkrijgingen van niet-woningen (door zowel particulieren als niet-natuurlijke personen) worden vanaf 1 januari 2021 zwaarder belast omdat het tarief stijgt van 6% naar 8%.
  2. Verkrijgingen van bestaande woningen (door zowel particulieren als niet-natuurlijke personen) die niet als hoofdverblijf voor de verkrijger zullen dienen worden met ingang van 1 januari 2021 ook zwaarder belast omdat het tarief dan stijgt van 2% naar 8%.
  3. Verkrijgingen van bestaande woningen door particulieren die daar zelf gaan wonen en gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling (omdat zij meerderjarig zijn doch jonger dan 35 jaar, de startersvrijstelling niet eerder hebben toegepast en vanaf 1 april 2021 de waarde van de woning niet hoger is dan € 400.000) worden vanaf 1 januari 2021 bevoordeeld omdat dan geen overdrachtsbelasting is verschuldigd in plaats van 2%.
  4. Overige verkrijgingen van bestaande woningen door particulieren die daar zelf gaan wonen worden niet zwaarder of lichter belast omdat het tarief in die gevallen 2% blijft.

Wat moet een notaris doen bij gefingeerde prijsafspraken die afwijken van de werkelijkheid?

4 december, 2020

Als een notaris vermoedt dat partijen een prijsafspraak hebben gemaakt die hoger is dan hetgeen zij tegenover de notaris hebben verklaard, bijvoorbeeld om te voldoen aan de woningwaardegrens van € 400.000 die vanaf 1 april 2021 voor de startersvrijstelling geldt, moet de notaris hiernaar onderzoek doen. Als blijkt dat dit daadwerkelijk zo is, moet de notaris voor de overdrachtsbelasting uitgaan van de hogere koopprijs. De notaris hoeft geen dienst te weigeren tenzij partijen de notaris verbieden of niet in staat stellen de juiste heffingsmaatstaf aan de Belastingdienst op te geven en het juiste belastingbedrag te voldoen. Aan de notaris kan een fiscale boete worden opgelegd als sprake is van medeplichtigheid. Verder dient de notaris melding te doen van een ongebruikelijke transactie aan de Financial Intelligence Unit (FIU) als de transactie beoogt om ten onrechte geen overdrachtsbelasting te betalen en niet aan de geldende wetgeving te voldoen. Ook voorgenomen ongebruikelijke transacties waarvan de notaris kennis heeft, moeten worden gemeld bij de FIU. Gelet op het te verwachten ontwijkgedrag met betrekking tot de woningwaardegrens van € 400.000 zal de Belastingdienst hierop toezicht uitoefenen waarbij extra personeel zal worden ingezet.

27 november, 2020

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ is deze week aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opgeheven voor de gevolgen van erkenning. De ongehuwde partner van de moeder krijgt automatisch ook het gezag als hij of zij het kind erkent. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Wel zijn er enkele uitzonderingen op het automatisch krijgen van het gezag. Bijvoorbeeld als één of beide ouders onbevoegd zijn tot gezag, de voogd met het gezag over het kind is belast of de moeder en erkenner in een notariële akte of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.