Nieuwsitems

Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel

23 april, 2021

Het nieuwe energielabel heeft gezorgd voor een tekort aan energieadviseurs. Daarom heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat woningeigenaren tot 1 juli 2021 geen boete krijgen voor het niet aanvragen van een energielabel voor de verkoop van een huis. Voorwaarde is wel dat ze hebben geprobeerd het label tijdig te registreren.

De meeste aanvragen voor een energielabel verlopen zonder problemen. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief (pdf). Toch komt het soms voor dat mensen niet op tijd een energieadviseur kunnen vinden. De minister verwacht dat het aantal adviseurs zal toenemen, deze beter vindbaar zullen zijn en dat uitschieters in de prijzen en doorlooptijden daardoor zullen afnemen. Bij de introductie van het nieuwe energielabel op 1 januari dit jaar was de verwachting dat dit gemiddeld 190 euro zou gaan kosten. De website woninglabel.nl berekende echter dat de gemiddelde prijs in februari op 256 euro lag.

Een energielabel is nodig als een huiseigenaar zijn woning wil verkopen of verhuren. De notaris dient de verkoper te wijzen op de wettelijke verplichting tot overhandiging van het energielabel.

Wijziging startersvrijstelling per 1 april 2021

5 februari, 2021

Vanaf 1 april 2021 kan er geen beroep meer worden gedaan op de startersvrijstelling als de maatstaf voor de overdrachtsbelasting hoger is dan € 400.000. Let op, het gaat om de maatstaf. De maatstaf is de waarde in het economisch verkeer, of de koopsom als die hoger is.

Als het niet duidelijk genoeg is wat de maatstaf is, bijvoorbeeld als er binnen familieverband wordt overgedragen, dan is dat voor de notaris aanleiding om een taxatie te vragen.

Ook bij appartementsrechten of woningen op erfpacht is het opletten geblazen: door de kapitalisatie van de erfpachtcanon, kan er voor de maatstaf iets bij de koopsom opgeteld worden, waardoor de maatstaf van heffing boven de € 400.000 kan uitkomen.

Dit zal ongetwijfeld nog tot knelpunten gaan leiden… We zullen zien!

Akte voor het slapen gaan

22 januari, 2021

Heeft u wel eens moeite om in slaap te vallen? Notaris Daniëlle van Iperen leest op Spotify een levenstestament voor. Dus ontspan en laat u meevoeren dankzij kabbelende beekjes, zachte tonen en de rustgevende inhoud van een levenstestament…. 🙂